PolskiPrzedsiebiorca.pl

0%

 • Zaproszenie do udziału w badaniu i do jego propagowania 

   

   

  Szanowni Państwo,


  zapraszamy Państwa do udziału w badaniu skierowanym do właścicieli oraz osób zarządzających mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP*) zarejestrowanymi w Polsce, którego celem jest bliższe poznanie zjawisk związanych z funkcjonowaniem i rozwojem tych firm.

  Autorzy badania stawiają sobie za cel empiryczne odnalezienie ewentualnych barier, które mogą utrudniać rozwój ww. firm i starają się spojrzeć na powyższe zagadnienia z perspektywy firm o różnej dynamice rozwoju i wielkości, w tym także tych, które dopiero rozpoczynają swoją działalność na rynku.

   

  Dlatego przed przystąpieniem do udzielenia odpowiedzi na pytania kwestionariusza prosimy o uzupełnienie części wstępnej w poniższej tabeli.

  Jeśli znają Państwo osoby, które posiadają swoją własną firmę (Mikro i MŚP) i/lub zarządzają nią, PROSIMY O WSPARCIE zespołu badawczego w zbieraniu danych poprzez przekazanie potencjalnym respondentkom i respondentom informacji o tym badaniu (http://badanie.polskiprzedsiebiorca.pl). Realizacja badania przewidziana została do 31.10.2015r.


  serdecznie dziękujemy za udział w badaniu i za jego propagowanie,


  Anna Szubert          - http://www.annaszubert.com

  Witold Moszyński   - http://www.moszynski.pl


   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  *Definicje:

   

  Dla potrzeb badania przyjmujemy poniższe (powszechnie obowiązujące) definicje mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy - określone w Art. 104-110 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807) jak niżej:

   

  Art. 104. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

  Art. 105.
  Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

  Art. 106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

 • 1. CZĘŚĆ WSTĘPNA KWESTIONRIUSZA - Ogólne dane dotyczące firmy, której będą dotyczyć odpowiedzi w ramach niniejszego badania: *

  Wielkość przedsiębiorstwa zgodnie z wyżej przytoczoną definicją (Art. 104-110 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807)
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Branża/dziedzina, w której działa firma, o której jest mowa w niniejszym badaniu: *

 • 3. Jak długo firma działa na polskim rynku? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Wielkość zatrudnienia: *

  * dotyczy liczby zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę i umowy cywilnoprawne (bez umów firma-firma)
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  w tym roku działalność nie była jeszcze prowadzona 0 zatrudnionych (sam właściciel) 1-5 6-10 11-20 21-30 31-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251 i więcej zatrudnionych
  na dzień 31.12.2011 r.  
  na dzień 31.12.2012 r.  
  na dzień 30.06.2013 r.  
 • 5. Forma prawna prowadzonej działalności: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...